วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

ตุลาคม ๒๕๔๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ (๑) การตรวจสอบและจัดระเบียบเกี่ยวกับวัดบนเกาะดอนสวรรค์


ตุลาคม ๒๕๔๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ (๑)  การตรวจสอบและจัดระเบียบเกี่ยวกับวัดบนเกาะสวรรค์  



ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายปานชัย บวรรัตนปราณ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ “ตรวจสอบและจัดระเบียบเกี่ยวกับวัดบนเกาะสวรรค์” พิจารณาเรื่องที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนฯ  มีการสรุปความเป็นมาของดอนสวรรค์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

หลังจาก พ.ศ.๒๔๗๒ ที่สร้างโบสถ์ที่ดอนสวรรค์แล้ว เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๓ มีเอกสารที่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสายสิทธิ์ พรแก้ว แต่งตั้งกรรมการซ่อมแซมอุโบสถวัดดอนสวรรค์ จากงบประมาณกรมการศาสนา เป็นจำนวนเงิน สามหมื่นบาท 

หลังจากนั้นหนึ่งวัน ศึกษาธิการจังหวัดสกลนครในขณะนั้นแจ้งไปยังหน่วยศิลปากรที่ ๗ จังหวัดขอนแก่นกล่าวถึงการขุดพบวัตถุโบราณที่บริเวณโบสถ์เก่าที่ดอนสวรรค์และมีการลักลอบไปบ้างแล้วให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วย ต่อมาอีกราว ๗ วันศึกษาธิการเมืองสกลนครส่งบัญชีรายชื่อวัตถุโบราณว่าที่เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคล์ขุดค้นในโบสถ์เก่า พบพระหว้านบุทอง ระฆังแผ่น ถ้วย ใบเสมาขนาดเล็ก และไปเก็บรักษาไว้ที่วัดศรีสุมังคล์ และจังหวัดก็รายงานไปยังกรมศิลปากร แต่ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการเข้ามาตรวจสอบซ้ำหรือไม่ อย่างไร

การไปสำรวจนี้ก็เนื่องมาจากเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๒ เทศบาลเมืองสกลนครสอบถามไปทางจังหวัดว่ามีวัดร้างหรือศาสนสถานที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่ ต่อมาเจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคล์ แจ้งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครอ้างว่าได้รับเงินงบประมาณจากกรมการศาสนาเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ แต่ไม่พอซ่อม และยังคงดูแลวัดที่ดอนสวรรค์มาโดยตลอด แต่หลักฐานถูกไฟไหม้ไปพร้อมกุฎิเจ้าอาวาสเมื่อ ๒๕๒๗ จึงอยากจะให้จังหวัดขึ้นทะเบียนวัดร้างเป็นศาสนสมบัติกลาง  และ ๑ มิถุยายน ๒๕๓๒  ผู้ว่าราชการเห็นชอบ (นายบุญเลิศ โรจนลักษณ์) 

เดือนกันยายน ๒๕๓๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครตอบเทศบาลว่าวัดบนดอนสวรรค์สร้างมาก่อนพ.ศ.๒๔๘๔ หมายถึงก่อนมีพรบ.คณะสงฆ์ ถือว่าเป็นวัดถูกต้องตามฏกหมายถือเป็นศาสนสมบัติกลางควรรายงานกรมการศาสนา และตั้งกรรมการสำรวจอีกชุดหนึ่งในปีนั้น และผลการสำรวจสรุปได้ความข้างต้นนั่นเอง

๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ จังหวัดสกลนครแจ้งให้กรมการศาสนาขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์(ร้าง)และ เสนอว่า ขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ต่อไป
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๖  นายเอกพร รักความสุข สส.จังหวัดสกลนคร แจ้งจัดสรรเงินโครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอของสส.จำนวน หนึ่งแสนบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนา ปรับปรุงพื้นที่และอาคารต่างๆที่วัดดอนสวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น