วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

พลังโซเชียลมีเดีย ไฟลามทุ่งภายในวันเดียว
หลังจากการสะท้อนสิ่งที่รับรู้มาในโลกของเฟสบุ๊ค  http://savedonsawan.blogspot.com/2012/09/blog-post_5605.html  พลังจากโซเชียลมีเดียก็เริ่มต้นในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ (มั้ง) จนปัจจุบัน ขณะนี้มีผู้ร่วมรับรู้ในกลุ่มทั้งเต็มใจและงงๆ อยู่ราวๆ หมื่นห้าพันแปดร้อยคน มีผู้ลงชื่อร่วมคัดค้านแบบออนไลน์ราวๆ สองพันแปดร้อยคนที่ลงชื่อนามสกุลจริง และหมายเลขบัตรประชาชนทั้ง ๑๓ หลักด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้ลงชื่อคัดค้านอย่างกว้างขวางอีกกว่าสองพันหกร้อยคน และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และก็มีการจัดเวทีเสวนาแบบนิ่งๆ เสนอข้อมูล และแบบดุดันเปิดเวทีไฮปาร์คกัน  สกลนคร เมืองที่เคยอยู่กันเงียบๆ  ถูกกล่าวว่า ไม่มีซอกมุมใดไม่พูดเรื่องการออกโฉนดที่ดินให้กับวัดที่ดอนสวรรค์ที่เล่นเอาไปเกือบหมดเกาะกันทีเดียว  ดูๆ ไป ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเรื่องเหล่านี้ถูกผูกโยงไปสู่การเข้ามาของความเชื่อของผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่กล่าวถึงของสังคมไทยเมื่อปฏิบัติธรรมแบบแปลกๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเขาแปลกไปจากพื้นฐานของคนสกลนครที่เชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของพระสายปฏิบัติ พระแบบอรัญวาสี ที่ปลดเปลื้องในรูปแบบทางโลกย์ทั้งปวง นิยมความวิเวกที่ดูแตกต่างกันเสียเหลือเกินกับกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมจาก "วัดธรรมกาย"

ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการรับรู้ข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะในอดีตเมื่อมีความขัดแย้งมักจบลงที่การรับรู้ภายในกลุ่มข้าราชการและองค์กรคณะสงฆ์ระดับสูงหรือประชาชนบางท่านเท่านั้น แต่ครั้งนี้กลับกลายเป็นการเปิดเผยอย่างกว้างขวางที่ไม่สามารถปิดกั้นการรับรู้อย่างเท่าทันเหล่านี้ได้  ไฟจึงลามทุ่งเพราะเหมือนเป็นการวัดใจไทสกลว่ามีมุมมองกับเรื่องซับซ้อนอ่อนไหวเหล่านี้อย่างไร และจรับมืออย่างไรสำหรับท้องถิ่นและชุมชนบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองในวันพรุ่งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น