วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

วันชุมนุมใหญ่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕


คุณ วิบูลย์ แต้ศิริเวชช์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครสรุปไว้ใน FB ของกลุ่มรักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกลว่า  การชุมนุมใหญ่ครั้งนี้ความมุ่งหมายคือ

1. ไม่ต้องการให้ออกโฉนดวัดดอนสวรรค์
2. ให้ยกเลิกทะเบียนวัดดอนสวรรค์(ร้าง)
3. ให้บุคคลที่บุกรุกในขณะนี้ออกไปจากดอนสวรรค์

และได้สรุปจากการอภิปรายวันนี้ ตามหลักฐานที่แจกในการชุมนุมพบว่า
1. การขอออกโฉนด เป็นกระบวนการที่ผิดปกติ มีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนผิดพลาด จงใจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักการสำคัญของประมวลกฏหมายที่ดิน อีกทั้งขัดต่อบทบัญญัติสำคัญของกฎหมาย จึงเป็นการออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครือข่ายวัดพระธรรมกายเคยขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณดอนสวรรค์ หนองหาร จำนวน 80 ไร่ เมื่อ 15 กันยายน 2553 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ได้คำตอบว่า เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา122 กำหนดให้นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน ดังนั้น จึงขอให้มูลนิธิฯ ดำเนินการขอใช้ที่ดินต่อนายอำเภอเมืองสกลนคร ผู้มีอำนาจยินยอมให้ใช้ที่ดินดังกล่าว

http://77.nationchannel.com/home/298308/ 


ข่าวจากเนชั่นแชลแนล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ที่ลานพระบรมรูปรัชการที่ 5 เขตเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประชาชนในเขตจังหวัดสกลนคร กว่า 1,000 คน ร่วมกันลงชื่อคัดค้าน และร่วมวงฟังปราศรัย การต่อต้านการออกโฉนดที่ดิน วัดบนเกาะดอนสวรรค์เป็นที่ ธรณีสงฆ์ หรือ วัดร้าง โดยเรียกร้องให้ ยกเรียกการยื่นข้อ แทนคำสั่งการระงับ ของจังหวัดสกลนคร ออกเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา พร้อมเรียกร้องให้คณะสงฆ์ของวัดธรรมกาย ออกมาจากพื้นที่บนเกาะดอนสวรรค์โดยด่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น