วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

๓ กันยายน ๒๕๕๕ "วิตกกังวลเมื่อประจักษ์" ของราษฎรอาวุโสชาวสกลนคร


  


วันนี้ไปดูดอนสวรรค์กับคณะเทศบาล หอการค้าฯ สภาอุตฯและ ตัวแทน มก.ฉกส. เห็นคณะธรรมกายเข้ามายึดหัวหาดเรียบร้อยแล้ว นัยว่าวันที่ ๙ กย.๕๕นี้ จังหวัดก็จะออกฉโนดให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ ๘๕ ไร่ ทั้งๆ ที่ที่มาของพื้นที่วัดมีข้อกังขา และมีพิรุจมาตั้งแต่การขอขึ้นทะเบียนวัดร่าง 
ดอนสวรรค์ดอนสาธารณะกำลังจะเป็นสมบัติของคณะสงฆ์ ที่มีธรรมกายเป็นผู้จับจองแล้วครับพี่น้อง

  • จรินทร์ จักกะพาก (ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร) เรื่องเกาะดอนสวรรค์เป็นเรื่องที่ทุกหมู่เหล่าของสกลนคร จะต้องพูดคุยตกลงกันว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน ไม่ว่าคณะสงฆ์ เทศบาล ภาคเอกชน-ประชาสังคม พี่น้องประชาชนฯลฯ การขึ้นทะเบียนวัดร้าง เมื่อกระบวนการเสร็จก็อยู่ในความดูแลของคณะสงฆ์สกลนคร ซึ่งหากท่านจะทำอะไรคงต้องมาหารือประชาคมของสกลนครแน่นอน ขณะนี้กระบวนการของการขึ้นทะเบียนยังไม่เสร็จครับสามารถไปร้องคัดค้านได้ไม่เกิน6 สค. นี้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด และยังต้องผ่านคณะกรรมการของจังหวัดอีก ไม่ง่ายหรอกครับต้องพิจารณากันอีก ยิ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจอย่างนี้ ในฐานะที่ผมกินเงินเดือนจากภาษีของพี่น้องประชาชน ผมมีสำนึกความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ อะไรที่เป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่ เป็นหน้าที่ของผม และยึดความถูกต้องอย่างมั่นคง...การทำอะไรขอให้ตรวจสอบที่มาที่ไปให้รอบด้านสักนิด ไม่ให้กำลังใจกันก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ความเป็นธรรมกันบ้าง สังคมจะอยู่ได้ คนจะต้องเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน...คิดดี ทำดี แบ่งปัน..… 4 กันยายน เวลา 11:15 น. 
  • Odd Labur ด้วยความเคารพท่านผู้ว่า ผมเชื่อในความตั้งใจที่ท่านอุทิศการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนของท่าน ๑๐๐ % (ที่นานๆทีจะมีผวจ.อย่างนี้) ผมยืนยีนให้กำลังใจท่าน  แต่สิ่งที่ผมเห็นต่าง ก็ตรงที่คฌะสงฆ์นี่แหละครับที่ผมไม่ค่อยเชื่อ เพราะทุกวันนี้พระสงฆ์จริงๆมันเหลือน้อยครับ ฉะนั้นประเด็นของผมยังเชื่อว่าการขอขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้างมิชอบครับ เพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรก(ปี ๒๕๓๒) ในฐานะกรรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  4 กันยายน เวลา 12:19 น
  • Odd Labur ผมว่าพวกเราอย่าหลงประเด็น เรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมกาย หรือไม่ที่จะยึดดอนสวรรค์ ประเด็นมันอยู่ที่ว่า  ๑.ดอนสวรรค์ควรเป็นวัดหรือไม่(ทั้งๆที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นวัดเลยคือไม่สัปปายะ)  ๒.หากยอมให้เป็นจะให้ทั้งหมดเลย๘๕ไร่หรือไม่ (ทั้งๆทีตอนแรกยื่นขอประมาณ ๒๐ ไร่ ๓.หากไม่ยอมให้เป็นวัด คือไม่ยอมให้ออกโฉนดเพื่อเป็นที่ธรณีสงฆ์ จะดำเนินการอย่างไร5 กันยายน เวลา 18:28 น. 
  • Odd Labur ผมว่าอันดับแรกต้องไม่ให้ออกโฉนดเป็นที่ ธรณีสงฆ์แม้แต่ ตร.นิ้วเดียว ให้คงเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินต่อไป 7 กันยายน เวลา 15:42 น. 
ข้อมูลจากใน Facebook คุณ Odd Labur ผู้อาวุโสชาวสกลนครที่ทราบกันดีว่าคือ คุณประสาท ตงศิริ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสกลนครและผู้มีบทบาทด้านสังคมวัฒนธรรมที่กำลังสร้างให้เกิดคนรุ่นต่อไปที่รักและใส่ใจต่อบ้านเกิดเมืองนอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น