วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ร่วมคัดค้านการออกโฉนดดอนสวรรค์ออนไลน์

จากเวบลิงค์ ลงชื่อคัดค้านร่วมกันรักษาดอนสวรรค์ เกาะที่มีระบบนิเวศทางธรรมชาติสมบูรณ์ที่สุดในหนองหาร และมีความหมายทางประวัติศาสตร์สังคม เพื่อเป็นสาธารณสมบัติของชาวสกลนคร โดยไม่ให้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFJlcjJLNk5WQXhMSzBXbWU3Y2ZPV1E6MQ
และรายนามที่ร่วมลงชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น